OCT - optyczna koherentna tomografia oka

OCT to najnowocześniejsza metoda diagnostyczna wykorzystująca fale świetlne w celu uzyskania przekrojów - tomogramów oka. Dotychczasowe metody badania (fotografia, angiografia) przedstawiały jedynie obraz powierzchni siatkówki. OCT jest pierwszym narzędziem ukazującym przekroje tkanki o bardzo wysokiej rozdzielczości, znacznie przewyższającej badanie ultrasonograficzne. Dzięki badaniu OCT doświadczony specjalista może dokładnie ocenić stan przedniej i tylnej części gałki ocznej (rogówki, kąta przesączania, plamki, nerwu wzrokowego czy siatkówki). OCT stanowi metodę całkowicie nieinwazyjną, bezbolesną i może być powtarzane wielokrotnie.

URZĄDZENIE

Z przyjemnością informuję, że badanie OCT wykonywane jest na najnowocześniejszym urządzeniu tego typu na rynku - Tomografie iScan amerykańskiej firmy OPTOVUE.
iscan

WSKAZANIA

- zwyrodnienie plamki
- jaskra (wczesne wykrycie i monitorowanie leczenia)
- zmiany cukrzycowe siatkówki
- obrzęk plamki
- otwór plamki
- błona nasiatkówkowa
- centralna surowicza retinopatia
- zmiany nowotworowe i znamiona barwnikowe
- kwalifikacja do podania anty-VEGF w AMD
- pomiar grubości rogówki-pachymetria
- ocena kąta przesączania

PRZECIWSKAZANIA
Nie występują przeciwskazania do wykonania badania. Badanie jest nieiwazyjne i bezkontaktowe. Może być wykonane u pacjentów w każdym wieku, również u kobiet w ciąży.

PRZYGOTOWANIE DO BADANIA
Badanie nie wymaga specjalnego przygotowania ze strony pacjenta. W niektórych przypadkach wymagane jest podanie kropli rozszerzających źrenicę, po których przez około 4 godziny występuje pogorszenie widzenia i większa wrażliwość na światło.

PRZEBIEG BADANIA
Pacjent siada przed aparatem z głową spoczywającą nieruchomo na podpórce, a lekarz obserwując na ekranie obraz oka rejestruje przekroje wybranych elementów. Urządzenie wydaje komunikaty głosowe pacjentowi - polecenia kierowania wzroku w różnych kierunkach lub powstrzymania się od mrugania. Badanie trwa zwykle od kilku do kilkunastu minut. Wynik otrzymuje pacjent w formie wydruku.

CENA
Cena promocyjna badania: 100zł (zamiast 150zł)

optyk serdecznie zapraszamy

Gabinet Okulistyczny - TWÓJ OKULISTA