OCT – optyczna koherentna tomografia oka

OCT to najnowocześniejsza metoda diagnostyczna wykorzystująca fale świetlne w celu uzyskania przekrojów – tomogramów oka. Dotychczasowe metody badania (fotografia, angiografia) przedstawiały jedynie obraz powierzchni siatkówki. OCT jest pierwszym narzędziem ukazującym przekroje tkanki o bardzo wysokiej rozdzielczości, znacznie przewyższającej badanie ultrasonograficzne. Dzięki badaniu OCT doświadczony specjalista może dokładnie ocenić stan przedniej i tylnej części gałki ocznej (rogówki, kąta przesączania, plamki, nerwu wzrokowego czy siatkówki). OCT stanowi metodę całkowicie nieinwazyjną, bezbolesną i może być powtarzane wielokrotnie.

WSKAZANIA

 • zwyrodnienie plamki
 • jaskra (wczesne wykrycie i monitorowanie leczenia)
 • zmiany cukrzycowe siatkówki
 • obrzęk plamki
 • otwór plamki
 • błona nasiatkówkowa
 • centralna surowicza retinopatia
 • zmiany nowotworowe i znamiona barwnikowe
 • kwalifikacja do podania anty-VEGF w AMD
 • pomiar grubości rogówki-pachymetria
 • ocena kąta przesączania

PRZECIWSKAZANIA
Nie występują przeciwskazania do wykonania badania. Badanie jest nieiwazyjne i bezkontaktowe. Może być wykonane u pacjentów w każdym wieku, również u kobiet w ciąży.

PRZYGOTOWANIE DO BADANIA
Badanie nie wymaga specjalnego przygotowania ze strony pacjenta. W niektórych przypadkach wymagane jest podanie kropli rozszerzających źrenicę, po których przez około 4 godziny występuje pogorszenie widzenia i większa wrażliwość na światło.

PRZEBIEG BADANIA
Pacjent siada przed aparatem z głową spoczywającą nieruchomo na podpórce, a lekarz obserwując na ekranie obraz oka rejestruje przekroje wybranych elementów. Urządzenie wydaje komunikaty głosowe pacjentowi – polecenia kierowania wzroku w różnych kierunkach lub powstrzymania się od mrugania. Badanie trwa zwykle od kilku do kilkunastu minut. Wynik otrzymuje pacjent w formie wydruku.