O mnie

Wykształcenie i doświadczenie zawodowe

od 2000 – Praca w Poradni Okulistycznej Aldemed w Zielonej Górze
od 2000 – Praktyka prywatna
1998 – 1999, 2003 – 2006 – Praca na Oddziale Okulistycznym Szpitala Wojewódzkiego w Zielonej Górze
1996 – 1998 – Praca na Oddziale Okulistycznym Kliniki Okulistyki AM w Poznaniu
2006 – Dyplom Specjalisty Drugiego Stopnia z Okulistyki
2003 – Uzyskanie tytułu Doktora nauk medycznych w Akademii Medycznej w Poznaniu
2000 – Primary and Advanced Contact Lens Practice
1999 – Dyplom Specjalisty Pierwszego Stopnia z Okulistyki
1996 – Dyplom Wydziału Lekarskiego Akademii Medycznej w Poznaniu

Prace naukowe

 • E.Wojtyczka, J.Kosmowska-Jurasz, I.Machowina, J.Ereńska, A.Foltynowicz,S.Madaj: „Urazy narządu wzroku u dzieci do lat 14 w materiale Kliniki Okulistycznej w Poznaniu w latach 1989-93”
 • E.Wojtyczka: „Stan narządu wzroku u dzieci urodzonych w latach 1988-89 z gmin Szamotuły, Ostroróg, Pniewy”
 • E.Wojtyczka: „Nawracający ropień powieki górnej – opis przypadku”
 • E.Wojtyczka, J.Bernardczyk-Meller, R.Wasilewicz, S.Małecka, V.Filas,R.Krenz: „Przydatność lektyn w diagnostyce czerniaka gałki ocznej”.
 • E.Wojtyczka: „Zapalenie odcinka przedniego błony naczyniowej – praca poglądowa”
 • E.Wojtyczka: „Historia korekcji wad refrakcji – szkła okularowe”. Archiwum Historii i Filozofii Medycyny.Tom 63,zeszyt 3 i 4.Poznań 2000.
 • E.Wojtyczka: „Historia korekcji wad refrakcji – soczewki kontaktowe”. Archiwum Historii i Filozofii Medycyny.Tom 63,zeszyt 3 i 4.Poznań 2000.
 • E.Wojtyczka, J.P.Szaflik: „Historia korekcji wad refrakcji – chirurgia refrakcyjna”. Okulistyka.1/2002(5)
 • E.Wojtyczka: ” Rozwój poglądów na etiologię, diagnostykę oraz metody leczenia zaćmy starczej w polskiej okulistyce XIX i XX wieku” – rozprawa doktorska. Promotor: prof. dr hab. Roman Meissner
 • E. Wojtyczka: „Objawy okulistyczne w zespole nabytego niedoboru odporności AIDS” – praca poglądowa
 • E.Wojtyczka: „CSR- Centralna surowicza retinopatia – etiologia, diagnostyka, leczenie” – praca poglądowa.