Gabinet Okulistyczny                                                                                                                                                                                Zielona Góra, 25.05.2018

dr.n.med Edyta Wojtyczka

al.Niepodległości 1

65-001 Zielona Góra

 

 

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych RODO

 

W związku z rozpoczęciem stosowania z dniem 25 maja 2018 roku Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 - RODO/GDPR z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) zwane dalej Rozporządzeniem, informuję, że od dnia 25 maja 2018 roku będą Pani/Panu przysługiwały określone przez Rozporządzenie prawa związane z przetwarzaniem przez Gabinet Okulistyczny Edyta Wojtyczka Pani/Pana danych osobowych.

Jednocześnie na podstawie art. 13 Rozporządzenia informuję, że od dnia 25 maja 2018 roku aktualne będą poniższe informacje i zasady związane z przetwarzaniem Pani/Pana danych przez Gabinet Okulistyczny Edyta Wojtyczka.:

Jako Administrator Danych: Gabinet Okulistyczny Edyta Wojtyczka z siedzibą przy ul. Boh.Westerplatte 9/325 w Zielonej Górze informuje, że Pani/Pana dane będą przetwarzane w celu udzielania świadczenia zdrowotnego.

Wyjaśnień w sprawach związanych z danymi osobowymi udziela dr.n.med.Edyta Wojtyczka tel.+48604904946, e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. .

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celach udzielania świadczeń zdrowotnych w zbiorach danych Administratora Danych z siedzibą w Zielonej Górze przy ul. Boh.Westerplatte 9/325 na podstawie Pani/Pana dobrowolnej zgody.

W każdej chwili może Pan/Pani wycofać udzieloną zgodę, przy czym wycofanie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Podanie wszystkich danych osobowych jest dobrowolne, jednak: nie podanie ich, nie pozwoli na udzielenie świadczenia zdrowotnego.

W związku z przetwarzaniem danych w celu udzielenia świadczenia zdrowotnego, Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane innym odbiorcom. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres: wymagany przepisami prawa, w szczególności przepisami dot. dokumentacji medycznej, prawa podatkowego, ustawy o prawach pacjenta i rzeczniku praw pacjenta.

Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy/organizacji międzynarodowej. Pana/Pani dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania.

Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody wyrażonej przed jej cofnięciem. Oświadczenie o cofnięciu zgody na przetwarzanie danych osobowych wymaga jego złożenia w formie pisemnej na adres: Gabinet Okulistyczny Edyta Wojtyczka, Boh.Westerplatte 9/325, 65-034 Zielona Góra lub elektronicznej na adres mailowy: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych następuje niezgodnie z prawem.

optyk serdecznie zapraszamy

Gabinet Okulistyczny - TWÓJ OKULISTA