Wykształcenie i doświadczenie zawodowe
od 2000 - Praca w Poradni Okulistycznej Aldemed w Zielonej Górze
od 2000 - Praktyka prywatna
1998 - 1999, 2003 - 2006 - Praca na Oddziale Okulistycznym Szpitala Wojewódzkiego w Zielonej Górze
1996 - 1998 - Praca na Oddziale Okulistycznym Kliniki Okulistyki AM w Poznaniu
 
2006 - Dyplom Specjalisty Drugiego Stopnia z Okulistyki
2003 - Uzyskanie tytułu Doktora nauk medycznych w Akademii Medycznej w Poznaniu
2000 - Primary and Advanced Contact Lens Practice
1999 - Dyplom Specjalisty Pierwszego Stopnia z Okulistyki
1996 - Dyplom Wydziału Lekarskiego Akademii Medycznej w Poznaniu

Prace naukowe:

 1. E.Wojtyczka, J.Kosmowska-Jurasz, I.Machowina, J.Ereńska, A.Foltynowicz,S.Madaj: "Urazy narządu wzroku u dzieci do lat 14 w materiale Kliniki Okulistycznej w Poznaniu w latach 1989-93"
 2. E.Wojtyczka: "Stan narządu wzroku u dzieci urodzonych w latach 1988-89 z gmin Szamotuły, Ostroróg, Pniewy"
 3. E.Wojtyczka: "Nawracający ropień powieki górnej - opis przypadku"
 4. E.Wojtyczka, J.Bernardczyk-Meller, R.Wasilewicz, S.Małecka, V.Filas,R.Krenz: "Przydatność lektyn w diagnostyce czerniaka gałki ocznej".
 5. E.Wojtyczka: "Zapalenie odcinka przedniego błony naczyniowej – praca poglądowa"
 6. E.Wojtyczka: "Historia korekcji wad refrakcji – szkła okularowe". Archiwum Historii i Filozofii Medycyny.Tom 63,zeszyt 3 i 4.Poznań 2000.
 7. E.Wojtyczka: "Historia korekcji wad refrakcji – soczewki kontaktowe". Archiwum Historii i Filozofii Medycyny.Tom 63,zeszyt 3 i 4.Poznań 2000.
 8. E.Wojtyczka, J.P.Szaflik: "Historia korekcji wad refrakcji – chirurgia refrakcyjna". Okulistyka.1/2002(5)
 9. E.Wojtyczka: " Rozwój poglądów na etiologię, diagnostykę oraz metody leczenia zaćmy starczej w polskiej okulistyce XIX i XX wieku" - rozprawa doktorska. Promotor: prof. dr hab. Roman Meissner
 10. E. Wojtyczka: "Objawy okulistyczne w zespole nabytego niedoboru odporności AIDS" - praca poglądowa
 11. E.Wojtyczka: "CSR- Centralna surowicza retinopatia - etiologia, diagnostyka, leczenie" - praca poglądowa.

REJESTRACJA

tel. 604904946

jak dojechać  


edyta zdjęcie low

(fot.T.Gawałkiewicz)

 

optyk serdecznie zapraszamy

Gabinet Okulistyczny - TWÓJ OKULISTA